Archive for the ‘ ข้อคิดเพื่อความสำเร็จ ’ Category

บทสุดท้ายของลักษณะชีวิตที่ดี

success kriengsak

success kriengsak book

บทสุดท้ายของลักษณะชีวิตที่ดี คือ ตัวอักษรแห่งชีวิตที่ได้รับการจารึกไว้ในใจคนนิจนิรันดร์

จากหนังสือ ข้อคิด เพื่อความสำเร็จ โดย Professor Kriengsak Chareonwongsak

ผลประโยชน์ สูงสุด

หากผลประโยชน์ สูงสุดจะมิใช่เพียงเพื่อตนเองเท่านั้น

แต่ด้วยหัวใจที่เผื่อแผ่ ไกลออกไป

จากตนเองสู่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติ

บุคคลนั้นจะสัมผัสความอิ่มเอมใจในความดีงามที่เกิดขึ้น

จากความทุ่มเทเสียสละ

และจะได้รับเสียงสรรเสริญจากคนรอบด้านเป็นมงกุฎ

จากหนังสือ ข้อคิด เพื่อความสำเร็จ โดย Professor Kriengsak Chareonwongsak

ความสำเร็จ เปรียบเหมือน การปีนขึ้นสู่ยอดเขา

การปีนขึ้นสู่ยอดเขาสูงชันแม้ยากลำบาก

ต้องฟันฝ่าขวากหนามนับร้อยพัน ต้องเสียเหงื่อ เลือด

และ หยาดน้ำตาอีกหลายร้อยหยด

แต่ความงดงามของทิวทัศน์

และความสดชื่นของอากาศเบื้องบนเมื่อได้พบ

ก็ลบความเหนื่อยยากให้เลือนสิ้นในชั่วพริบตา

professor kriengsak chareonwongsak

ขอบคุณหนังสือ ดี ๆ ข้อคิดเพื่อชีวิต ของ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

sucess line

บางครั้งความส้มเหลว ก็ปลอมตัวมาในรูปโฉมของความสำเร็จ

และ มันทำได้แนบเนียนมาก

จน บางคนกอดความล้มเหลวไว้ทั้งชีวิต

โดยเข้าใจผิดคิดว่า มันคือ ความสำเร็จ

success-book-kriengsak

success-book-kriengsak

จากหนังสือ ข้อคิดเพื่อความสำเร็จ ของ Professor Kriengsak Chareonwongsak

ความสำเร็จภายนอกเริ่มต้น …

ความสำเร็จภายนอกเริ่มต้น จากความสำเร็จภายในใจ

professor kriengsak chareonwongsak

professor kriengsak chareonwongsak

จากหนังสือ ข้อคิดเพื่อความสำเร็จ โดย Professor Kriengsak Chareonwongsak

ความสำเร็จขึ้นอยู่กับ …

ความสำเร็จขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราทำ

ข้อคิดเพื่อความสำเร็จ โดย Professor Kriengsak Chareonwongsak

เพชรเลอค่า คือ …

เพชรเลอค่า คือ เพชรที่ไร้ตำหนิ

ความสำเร็จที่ทรงคุณค่า คือ ความสำเร็จที่สมบูรณ์ทุกด้าน

ทั้งด้านลักษณะชีวิต ครอบครัว ความสัมพันธ์ การทำงาน

และการเอื้อประโยชน์ต่อสังคม

จาก หนังสือ

ข้อคิดเพื่อความสำเร็จ โดย Professor Kriengsak Chareonwongsak

ปรัชญาความสำเร็จ ที่ 4

ความสำเร็จไม่ได้อาศัยความสามารถ อันเอกอุเสมอไป

คนที่เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาดและมุ่งไปสู่เป้าหมาย

โดยไม่ท้อถอยละทิ้งไปกลางคัน ไม่ช้าก็สามารถไปถึงความสำเร็จได้

จากหนังสือ

ข้อคิดเพื่อความสำเร็จ โดย Professor Kriengsak Chareonwongsak

ความสำเร็จ คือ ภาพของผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัว

ความสำเร็จ คือ ภาพของผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัว


เคารพต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพ นับเป็นความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม

ซึ่งมนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในสังคมพึงจะมี

จากหนังสือ

ข้อคิดเพื่อความสำเร็จ โดย Professor Kriengsak Chareonwongsak

ความสำเร็จ เริ่มต้นจากความฝัน

ปรัชญา ความสำเร็จ

ความสำเร็จที่มีคุณค่าน่าภาคภูมิใจ

คือสิ่งที่เริ่มต้นจากความฝัน และ ถูกบรรจงสร้างสรรค์ให้เป็นจริง ด้วยตัวของเราเอง

เป็นความสำเร็จที่ิมิได้เป็นมาด้วย “ความบังเอิญ”

จากหนังสือ

ข้อคิดเพื่อความสำเร็จ โดย Professor Kriengsak Chareonwongsak

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: